Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Kutipan
Bebas Bahagia

Merdeka ialah bebas berbahagia di tanah air sendiri.

Karya : Nunu Azizah